Danh sách đàn Piano mới về

Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art được cập nhật hàng ngày dưới đây. Click vào “xem sản phẩm" để xem hình thật của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp bởi nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm theo chương trình khuyến mại hiện tại của Piano Art.

Piano Art xin trân trọng cảm ơn!

STT THƯƠNG HIỆU (BRAND NAME) MÃ ĐÀN SỐ SERI MÀU CHIỀU CAO SỐ PEDAL GIÁ (đã cập nhật giá KM) XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
1 APOLLO A5 48485 WN(P) 125 3 26,560,000 xem sản phẩm
2 APOLLO A7 45198 BLK 132 3 26,560,000 xem sản phẩm
3 ATLAS A22H 21144 MG(P) 128 3 25,460,000 xem sản phẩm
4 ATLAS A3C 330091 WN(P) 133 3 27,640,000 xem sản phẩm
5 ATLAS A22H 622086  BLK 128 3 26,560,000 xem sản phẩm
6 ATLAS A55M 950854 MG(P) 133 3 26,560,000 xem sản phẩm
7 BALDWIN NA 330916 WN(M) 108 3 26,560,000 xem sản phẩm
8 BELTON FU33 35954  BLK 130 3 23,820,000 xem sản phẩm
9  BROTHER  GU113 321006  BLK 128 3 23,820,000 xem sản phẩm
10  CRISTOFORI  C126 186066  MG(P) 126 3 26,560,000 xem sản phẩm
11  EARL WINDSOR  W112 126886  BLK 124 3 27,640,000 xem sản phẩm
12  EARL WINDSOR  W113 119000  BLK 127 3 27,640,000 xem sản phẩm
13  EAVESTAFF 100 23292  BLK 123 3 25,860,000 xem sản phẩm
14 EREIZEN 220E 10759 BLK 125 3 25,860,000 xem sản phẩm
15 EREIZEN 220E 10770 BLK 125 3 25,860,000 xem sản phẩm
16 EREIZEN 不明 770233 BLK 125 3 25,860,000 xem sản phẩm
17  FLORA  F26A 99887  BLK 130 3 26,560,000 xem sản phẩm
18  FRITZ KUHLA 20 41659  BLK 122 3 23,820,000 xem sản phẩm
19  FUKUYAMA&SONS  STANDARD100 67705  BLK 127 3 26,560,000 xem sản phẩm
20  GERSHWIN  G110 55823  BLK 127 3 23,820,000 xem sản phẩm
21  GOLDSTAR  120G 92165  MG(P) 119 3 25,860,000 xem sản phẩm
22  HELMAN  DL5M 170852  MG(P) 126 3 23,820,000 xem sản phẩm
23  KREUTZER 3 71028  WN(P) 130 3 26,560,000 xem sản phẩm
24  KRIEBEL  K127B 40528  BLK 127 3 23,820,000 xem sản phẩm
25  LAZARE  N/A  N/A  BLK 133 3 25,860,000 xem sản phẩm
26  LESTER  L35  N/A  BLK 132 3 23,820,000 xem sản phẩm
27 ROGERS N/A 503 MG(P) 121 3 24,050,000 xem sản phẩm
28  ROLEX  KR27 37331  MG(P) 128 3 26,560,000 xem sản phẩm
29  ROLEX  KR27M 38366  MG(P) 127 3 26,560,000 xem sản phẩm
30  SCHWEIZERSTEIN  SE200S 37331  MG(P) 134 3 26,560,000 xem sản phẩm
31  STEINMEYER  SK3 460352  BLK 133 3 27,640,000 xem sản phẩm
32  VICTOR  V3 16500058  BLK 130 3 26,560,000 xem sản phẩm
33  VICTOR  V32 17200030  BLK 124 3 27,640,000 xem sản phẩm
34 VICTOR V50 61664 BLK 128 3 26,560,000 xem sản phẩm
35 YAMAHA  G3B 4851507  BLK 183 3 185,970,000 xem sản phẩm
36 YAMAHA C5A 4130537 BLK 197 3 268,160,000 xem sản phẩm
37 YAMAHA MX100R 4624493 BLK 126 3 62,320,000 xem sản phẩm
38 YAMAHA MX202R 5034243 WHT(P) 126 3 70,820,000 xem sản phẩm
39 YAMAHA U1E 1124912 BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
40  YAMAHA  U1E 578342  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
41  YAMAHA  U1E 605539  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
42 YAMAHA U1E 698102 BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
43  YAMAHA  U1G 1711921  BLK 121 3 37,770,000 xem sản phẩm
44  YAMAHA  U1G 2082812  BLK 121 3 40,640,000 xem sản phẩm
45 YAMAHA U1H 1412690 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
46 YAMAHA U1H 1557762 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
47 YAMAHA U1H 1567614 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
48 YAMAHA U1H 1671397 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
49 YAMAHA U1H 1691095 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
50 YAMAHA U1H 1752429 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
51 YAMAHA U1H 1839891 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
52 YAMAHA U1H 1850079 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
53 YAMAHA U1H 1870899 BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
54  YAMAHA  U1H 1949858  BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
55 YAMAHA U1H 1976598 BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
56 YAMAHA U1H 2007401 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
57 YAMAHA U1H 2042547 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
58 YAMAHA U1H 2060417 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
59 YAMAHA U1H 2061526 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
60 YAMAHA U1H 2070469 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
61 YAMAHA U1H 2131970 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
62 YAMAHA U1H 2143256 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
63 YAMAHA U1H 2143423 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
64 YAMAHA U1H 2192457 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
65 YAMAHA U1H 2212212 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
66 YAMAHA U1H 2251639 BLK 121 3 44,960,000 xem sản phẩm
67 YAMAHA U1H 2282009 BLK 121 3 44,960,000 xem sản phẩm
68 YAMAHA U1H 2320332 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
69 YAMAHA U1H 2350428 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
70 YAMAHA U1H 2350603 BLK 121 3 51,480,000 xem sản phẩm
71 YAMAHA U1H 2370777 BLK 121 3 45,680,000 xem sản phẩm
72 YAMAHA U1H 2430843 BLK 121 3 45,680,000 xem sản phẩm
73 YAMAHA U1H 2592149 BLK 121 3 47,740,000 xem sản phẩm
74 YAMAHA U1H 2593095 BLK 121 3 48,280,000 xem sản phẩm
75 YAMAHA U1H 2594901 BLK 121 3 48,680,000 xem sản phẩm
76 YAMAHA U1H 2696566 BLK 121 3 47,740,000 xem sản phẩm
77 YAMAHA U1H 3025205 BLK 121 3 48,740,000 xem sản phẩm
78 YAMAHA U1M 3313292 BLK 121 3 54,230,000 xem sản phẩm
79  YAMAHA  U2F 1059408  BLK 127 3 37,770,000 xem sản phẩm
80  YAMAHA  U2G 1283773  BLK 127 3 40,640,000 xem sản phẩm
81 YAMAHA U2H 2096672 BLK 127 3 46,000,000 xem sản phẩm
82  YAMAHA  U3A 3826169  BLK 131 3 68,080,000 xem sản phẩm
83  YAMAHA  U3A 4308422  BLK 131 3 81,800,000 xem sản phẩm
84 YAMAHA U30A 5029229 BLK 131 3 84,540,000 xem sản phẩm
85 YAMAHA U30AS 5306732 BLK 131 3 103,740,000 xem sản phẩm
86 YAMAHA U30Wn 4706695 WN(NM) 131 3 87,280,000 xem sản phẩm
87  YAMAHA  U30BL 4727332  BLK 131 3 70,820,000 xem sản phẩm
88 YAMAHA U3E 773282 BLK 131 3 40,510,000 xem sản phẩm
89  YAMAHA  U3G 1219723  BLK 131 3 45,460,000 xem sản phẩm
90  YAMAHA  U3G 1219842  BLK 131 3 46,130,000 xem sản phẩm
91  YAMAHA  U3G 1343120  BLK 131 3 45,460,000 xem sản phẩm
92 YAMAHA U3H 1540034 BLK 131 3 51,280,000 xem sản phẩm
93 YAMAHA U3H 1614145 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
94 YAMAHA U3H 1709814 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
95 YAMAHA U3H 1725751 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
96 YAMAHA U3H 1926725 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
97 YAMAHA U3H 1936218 BLK 131 3 51,280,000 xem sản phẩm
98 YAMAHA U3H 2006988 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
99 YAMAHA U3H 2007434 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
100 YAMAHA U3H 2013722 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
101 YAMAHA U3H 2026574 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
102 YAMAHA U3H 2096326 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
103  YAMAHA  U3H 2104404  BLK 131 3 54,360,000  
104 YAMAHA U3H 2157872 IVY(P) 131 3 56,280,000 xem sản phẩm
105 YAMAHA U3H 2307956 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
106 YAMAHA U3H 2424407 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
107 YAMAHA U3H 2460131 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
108 YAMAHA U3H 2543381 BLK 131 3 57,100,000 xem sản phẩm
109 YAMAHA U3H 2637244 BLK 131 3 57,100,000 xem sản phẩm
110 YAMAHA U3M 3373274 BLK 131 3 62,590,000 xem sản phẩm
111  YAMAHA  U3M 3326855  BLK 131 3 59,850,000  
112 YAMAHA UX30Wn 4627963 WN(NM) 131 3 111,970,000 xem sản phẩm
113 YAMAHA W101 3225132 WN(NM) 131 3 54,230,000 xem sản phẩm
114 YAMAHA W102 2249267 WN(NM) 131 3 57,100,000 xem sản phẩm
115 YAMAHA W102BS 4033715 MG(P) 131 3 65,330,000 xem sản phẩm
116 YAMAHA UX 2434261 BLK 131 3 60,770,000 xem sản phẩm
117 YAMAHA W103 2767234 BLK 121 3 62,460,000 xem sản phẩm
118 YAMAHA W104 2489709 WN(P) 121 3 56,880,000 xem sản phẩm
119 YAMAHA W106 2709078 WN(P) 131 3 73,570,000 xem sản phẩm
120 YAMAHA W106B 3269464 WN(P) 131 3 76,310,000 xem sản phẩm
121 YAMAHA W107BR 3721614 WN(P) 132 3 72,820,000 xem sản phẩm
122 YAMAHA W107BR 3868995 WN(P) 131 3 68,080,000 xem sản phẩm
123 YAMAHA WX3AWn 5146609 WN(P) 131 3 109,230,000 xem sản phẩm
124 YAMAHA YUX 3614324 BLK 131 3 77,380,000 xem sản phẩm
125 ZENON UZ20 80403 BLK 125 3 24,180,000 xem sản phẩm
126 ZENON UZ20 90032 BLK 125 3 24,180,000 xem sản phẩm
Quý khách lưu ý, những cây chưa gắn link xem chi tiết sản phẩm là những cây đàn mới xuống cont và chúng tôi chưa quay chụp và cập nhật hình cho quý khách. Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua hotline: 090.320.3637 để được gửi hình và video test tiếng sớm nhất có thể hoặc trực tiếp đến kho đàn của Piano Art tại địa chỉ dưới đây để chọn được cây đàn ưng ý nhất cho bản thân: 
Văn phòng công ty: Số 18/10 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
Kho đàn 1: Kho đàn Phạm Hùng, đối diện cột T277, gần Vincom Plaza Phạm Hùng, Hà Nội
Kho đàn 2: Khu chung cư Handiresco Cổ Nhuế (Gần Phạm Văn Đồng), Hà Nội
Piano Art xin cảm ơn quý khách!