Danh sách đàn Piano mới về

Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art được cập nhật hàng ngày dưới đây. Click vào “xem sản phẩm" để xem hình thật của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp bởi nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm theo chương trình khuyến mại hiện tại của Piano Art.

Piano Art xin trân trọng cảm ơn!

STT THƯƠNG HIỆU (BRAND NAME) MÃ ĐÀN SỐ SERI MÀU CHIỀU CAO SỐ PEDAL GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MẠI (đến hết 30/12) XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
1 ADELSTEIN AD250 422379 MG(P) 128 3 29,990,000 25,950,000 xem sản phẩm
2 ADELSTEIN N/A 551845 MG(P) 133 3 26,350,000 22,970,000 xem sản phẩm
3 APOLLO A5 24412 BLK 124 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
4 APOLLO AE328 175146 BLK 123 3 34,100,000 34,100,000 xem sản phẩm
5 ATLAS A1C 310759 BLK 123 3 27,660,000 22,970,000 xem sản phẩm
6 ATLAS A22H 722542 BLK 128 3 29,430,000 25,950,000 xem sản phẩm
7 BALDWIN NA 330916 WN(M) 108 3 25,930,000 25,930,000 xem sản phẩm
8 BALLINDAMM B123 107419 BLK 123 3 29,430,000 25,950,000 xem sản phẩm
9 BAROCK DX800M 40254 MG(P) 133 3 42,150,000 42,150,000 xem sản phẩm
10 CRISTOFORI C126 158661 MG(P) 126 3 29,430,000 25,950,000 xem sản phẩm
11 DIAPASON 132 27192 WN(P) 132 3 25,930,000 25,930,000 xem sản phẩm
12 DIAPASON 126M 78725 BLK 126 3 28,740,000 28,740,000 xem sản phẩm
13 DRESDEN D805 70930 MG(P) 133 3 25,590,000 25,590,000 xem sản phẩm
14 DRESDEN D803 82664 MG(P) 131 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
15 E.GRIEG S8A 5793 MG(P) 132 3 25,950,000 25,950,000 xem sản phẩm
16 EARL WINDSOR W112 140516 BLK 124 3 28,320,000 25,950,000 xem sản phẩm
17 EAVESTAFF 100 23292 BLK 123 3 28,320,000 25,950,000 xem sản phẩm
18 EREIZEN 220E 10759 BLK 125 3 28,320,000 25,950,000 xem sản phẩm
19 EREIZEN 不明 770233 BLK 125 3 25,950,000 25,950,000 xem sản phẩm
20 EREIZEN N/A 811253 BLK 125 3 28,320,000 25,950,000 xem sản phẩm
21 FLORA F30 97610 BLK 125 3 28,320,000 25,950,000 xem sản phẩm
22 FLORA F26A 99419 BLK 129 3 26,150,000 23,380,000 xem sản phẩm
23 FRITZ KUHLA 1 25652 BLK 122 3 25,950,000 25,950,000 xem sản phẩm
24 FRITZ KUHLA 2 31725 BLK 124 3 28,320,000 25,950,000 xem sản phẩm
25 FUKUYAMA&SONS WILHELM 11042 BLK 133 3 26,350,000 22,970,000 xem sản phẩm
26 FUKUYAMA&SONS STANDARD 92047 BLK 128 3 26,150,000 23,380,000 xem sản phẩm
27 FUKUYAMA&SONS MA1 81716 MG(P) 127 3 26,150,000 23,380,000 xem sản phẩm
28 FUKUYAMA&SONS N/A N/A BLK 128 3 23,380,000 23,380,000 xem sản phẩm
29 GERSHWIN G500C 27159 MG(P) 134 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
30 GERSHWIN G500C 34454 MG(P) 133 3 25,590,000 25,590,000 xem sản phẩm
31 GERSHWIN G110 41163 BLK 127 3 25,950,000 25,950,000 xem sản phẩm
32 GOLDSTAR TG150E 421691 BLK 119 3 26,150,000 23,380,000 xem sản phẩm
33 HELMAN 1A 114705 BLK 127 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
34 HELMAN 2A 109008 MG(P) 131 3 26,290,000 26,290,000 xem sản phẩm
35 HELMAN DL5M 173524 MG(P) 127 3 25,950,000 25,950,000 xem sản phẩm
36 KAWAI BS20S 1908216 BLK 125 3 45,260,000 45,260,000 xem sản phẩm
37 KREUTZER K3 812106 WN(P) 130 3 29,100,000 29,100,000 xem sản phẩm
38 LAURIE UL7 79246 WN(P) 134 3 34,120,000 30,840,000 xem sản phẩm
39 LAZARE N/A N/A BLK 133 3 28,150,000 25,990,000 xem sản phẩm
40 LESTER L35 N/A BLK 132 3 26,350,000 22,970,000 xem sản phẩm
41 LESTER S-9D-25 N/A BP 131 3 18,310,000 13,620,000 xem sản phẩm
42 LORIS LU2 48435 BLK 126 3 25,930,000 25,930,000 xem sản phẩm
43 MANSARD D3 66915 MG(P) 133 3 26,290,000 26,290,000 xem sản phẩm
44 PRUTHNER P2 51049 BLK 126 3 29,100,000 29,100,000 xem sản phẩm
45 ROGERS N/A 503 MG(P) 121 3 28,320,000 23,610,000 xem sản phẩm
46 ROLEX KR33DW 39925 WN(P) 133 3 34,330,000 34,330,000 xem sản phẩm
47 REAS HERMAN N/A 44831 BLK 131 3 26,350,000 22,970,000 xem sản phẩm
48 ROSEN KRANZ RK20 54937 MG(P) 126 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
49 ROSEN KRANZ RK20 551596 MG(P) 127 3 23,380,000 23,380,000 xem sản phẩm
50 ROSENSTEIN VR2D 159749 MG(P) 127 3 23,610,000 23,610,000 xem sản phẩm
51 SCHWALMEN SK80 59400 MG(P) 121 3 26,350,000 22,970,000 xem sản phẩm
52 SEILER&HELMAN 1A 77335 BLK 127 3 23,610,000 23,610,000 xem sản phẩm
53 STEINBACH S2DM 830330 MG(P) 132 3 29,670,000 25,590,000 xem sản phẩm
54 STEINMEYER SK3 31283 MG(P) 132 3 28,320,000 26,290,000 xem sản phẩm
55 STEINRICH A57 37836 MG(P) 128 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
56 STEINRICH A57 38389 MG(P) 129 3 28,370,000 25,950,000 xem sản phẩm
57 STEINRICH A56 40079 BLK 128 3 23,380,000 23,380,000 xem sản phẩm
58 STEINRICH A56 43439 BLK 130 3 28,560,000 26,420,000 xem sản phẩm
59 STEINRICH A64 36125 BLK 132 3 26,890,000 25,080,000 xem sản phẩm
60 STEINRICH A64 43986 BLK 132 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
61 STEINRICH S10 37669 BLK 129 3 22,970,000 22,970,000 xem sản phẩm
62 TONICA TU250 422015 MG(P) 128 3 27,650,000 25,950,000 xem sản phẩm
63 VICTOR V103B 13332777 BLK 131 3 30,300,000 26,420,000 xem sản phẩm
64 WAGNER W26 1808 BLK 130 3 26,350,000 22,970,000 xem sản phẩm
65 WILSON A250 N/A BLK 132 3 28,060,000 25,950,000 xem sản phẩm
66 ZENON UZ05 52055 BLK 132 3 24,990,000 23,740,000 xem sản phẩm
67 ZENON UZ2 46003 BLK 124 3 23,740,000 23,740,000 xem sản phẩm
68 ZENON UZ20 80403 BLK 125 3 26,150,000 23,380,000 xem sản phẩm
69 ZENON UZ20 90032 BLK 125 3 23,380,000 23,380,000 xem sản phẩm
70 YAMAHA MX100R 4624493 BLK 126 3 65,590,000 62,320,000 xem sản phẩm
71 YAMAHA U1A 4193701 BLK 121 3 61,380,000 61,380,000 xem sản phẩm
72 YAMAHA U1E 606633 BLK 121 3 37,120,000 34,990,000 xem sản phẩm
73 YAMAHA U1E 698010 BLK 121 3 36,530,000 36,530,000 xem sản phẩm
74 YAMAHA U1E 826606 BLK 121 3 35,450,000 35,450,000 xem sản phẩm
75 YAMAHA U1F 1136160 BLK 121 3 36,180,000 34,330,000 xem sản phẩm
76 YAMAHA U1H 1366859 BLK 121 3 43,600,000 43,600,000 xem sản phẩm
77 YAMAHA U1H 1671397 BLK 121 3 45,770,000 43,600,000 xem sản phẩm
78 YAMAHA U1H 1870899 BLK 121 3 45,770,000 43,600,000 xem sản phẩm
79 YAMAHA U1H 2042547 BLK 121 3 46,360,000 46,360,000 xem sản phẩm
80 YAMAHA U1H 2060417 BLK 121 3 46,360,000 46,360,000 xem sản phẩm
81 YAMAHA U1H 2061526 BLK 121 3 45,460,000 45,460,000 xem sản phẩm
82 YAMAHA U1H 2069327 BLK 121 3 45,770,000 43,600,000 xem sản phẩm
83 YAMAHA U1H 2080226 BLK 121 3 46,330,000 46,330,000 xem sản phẩm
84 YAMAHA U1H 2111505 BLK 121 3 46,360,000 46,360,000 xem sản phẩm
85 YAMAHA U1H 2251639 BLK 121 3 49,440,000 46,330,000 xem sản phẩm
86 YAMAHA U1H 2282009 BLK 121 3 43,570,000 43,570,000 xem sản phẩm
87 YAMAHA U1H 2322192 BLK 121 3 46,330,000 46,330,000 xem sản phẩm
88 YAMAHA U1H 2350428 BLK 121 3 45,460,000 45,460,000 xem sản phẩm
89 YAMAHA U1H 2430843 BLK 121 3 45,460,000 45,460,000 xem sản phẩm
90 YAMAHA U1H 2592149 BLK 121 3 51,350,000 49,130,000 xem sản phẩm
91 YAMAHA U1H 2593095 BLK 121 3 49,130,000 49,130,000 xem sản phẩm
92 YAMAHA U1H 2671762 BLK 121 3 49,130,000 49,130,000 xem sản phẩm
93 YAMAHA U1H 2696566 BLK 121 3 49,440,000 46,360,000 xem sản phẩm
94 YAMAHA U1H 2905069 BLK 121 3 49,130,000 49,130,000 xem sản phẩm
95 YAMAHA U1H 2907306 BLK 121 3 51,350,000 49,130,000 xem sản phẩm
96 YAMAHA U1H 3068229 BLK 121 3 49,130,000 49,130,000 xem sản phẩm
97 YAMAHA U1M 3313292 BLK 121 3 56,730,000 54,650,000 xem sản phẩm
98 YAMAHA U1M 3413072 BLK 121 3 57,580,000 54,780,000 xem sản phẩm
99 YAMAHA U2G 1200671 BLK 127 3 34,650,000 34,650,000 xem sản phẩm
100 YAMAHA U2H 2378018 BLK 127 3 45,930,000 45,930,000 xem sản phẩm
101 YAMAHA U2M 3417643 BLK 127 3 53,990,000 51,530,000 xem sản phẩm
102 YAMAHA U300 5491766 BLK 131 3 97,900,000 95,280,000 xem sản phẩm
103 YAMAHA U30A 4859697 BLK 131 3 83,270,000 80,720,000 xem sản phẩm
104 YAMAHA U3A 3954241 BLK 131 3 72,150,000 69,010,000 xem sản phẩm
105 YAMAHA U3A 4264280 BLK 131 3 75,900,000 72,610,000 xem sản phẩm
106 YAMAHA U3F 1074260 BLK 131 3 45,360,000 43,190,000 xem sản phẩm
107 YAMAHA U3G 1261877 BLK 131 3 45,040,000 45,040,000 xem sản phẩm
108 YAMAHA U3G 1280921 BLK 131 3 47,320,000 45,930,000 xem sản phẩm
109 YAMAHA U3H 1626444 BLK 131 3 51,930,000 51,930,000 xem sản phẩm
110 YAMAHA U3H 1829399 BLK 131 3 53,510,000 51,980,000 xem sản phẩm
111 YAMAHA U3H 2005900 BLK 131 3 57,820,000 55,300,000 xem sản phẩm
112 YAMAHA U3H 2007434 BLK 131 3 55,300,000 55,300,000 xem sản phẩm
113 YAMAHA U3H 2013722 BLK 131 3 55,600,000 53,390,000 xem sản phẩm
114 YAMAHA U3H 2026574 BLK 131 3 54,210,000 54,210,000 xem sản phẩm
115 YAMAHA U3H 2096326 BLK 131 3 56,320,000 55,300,000 xem sản phẩm
116 YAMAHA U3H 2104404 BLK 131 3 56,320,000 54,210,000 xem sản phẩm
117 YAMAHA U3H 2157872 IVY(P) 131 3 62,000,000 59,480,000 xem sản phẩm
118 YAMAHA U3H 2307956 BLK 131 3 55,300,000 55,300,000 xem sản phẩm
119 YAMAHA U3H 2407892 BLK 131 3 54,210,000 54,210,000 xem sản phẩm
120 YAMAHA U3H 2435687 BLK 131 3 56,990,000 54,360,000 xem sản phẩm
121 YAMAHA U3H 2887160 BLK 131 3 59,970,000 58,090,000 xem sản phẩm
122 YAMAHA U3M 3336650 BLK 131 3 62,830,000 60,800,000 xem sản phẩm
123 YAMAHA U3M 3443529 BLK 131 3 63,570,000 61,220,000 xem sản phẩm
124 YAMAHA UX 2434261 BLK 131 3 60,770,000 60,770,000 xem sản phẩm
125 YAMAHA YUA 3444672 BLK 131 3 82,850,000 82,850,000 xem sản phẩm
126 YAMAHA W103 2767234 BLK 121 3 53,880,000 53,880,000 xem sản phẩm
127 YAMAHA W104 2489709 WN(P) 121 3 57,440,000 57,440,000 xem sản phẩm
128 YAMAHA W106 3005866 WN(P) 131 3 68,490,000 68,490,000 xem sản phẩm
129 YAMAHA W106B 3422555 WN(P) 131 3 75,990,000 74,070,000 xem sản phẩm
130 YAMAHA C5A 4130537 BLK 197 3 272,590,000 268,160,000 xem sản phẩm