Danh sách đàn Piano mới về

Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art được cập nhật hàng ngày dưới đây. Click vào “xem sản phẩm" để xem hình thật của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp bởi nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm theo chương trình khuyến mại hiện tại của Piano Art.

Piano Art xin trân trọng cảm ơn!

STT THƯƠNG HIỆU (BRAND NAME) MÃ ĐÀN SỐ SERI MÀU CHIỀU CAO SỐ PEDAL GIÁ (đã cập nhật giá KM) XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
1 ADELSTEIN N/A 96028 MG(P) 132 3 22,540,000 xem sản phẩm
2 ADELSTEIN AD250 422379 MG(P) 128 3 25,950,000 xem sản phẩm
3 ADELSTEIN N/A 551845 MG(P) 133 3 22,970,000 xem sản phẩm
4 APOLLO A5 87247 BLK 127 3 25,100,000 xem sản phẩm
5 APOLLO A5 24412 BLK 124 3 25,950,000 xem sản phẩm
6 APOLLO AE328 175146 BLK 123 3 34,100,000 xem sản phẩm
7 ATLAS A1C 310759 BLK 123 3 22,970,000 xem sản phẩm
8 ATLAS A22H 722542 BLK 128 3 25,950,000 xem sản phẩm
9 BALDWIN NA 330916 WN(M) 108 3 25,930,000 xem sản phẩm
10 BALLINDAMM B123 107419 BLK 123 3 25,950,000 xem sản phẩm
11 BAROCK DX800M 40254 MG(P) 133 3 42,150,000 xem sản phẩm
12 CRISTOFORI C126 158661 MG(P) 126 3 25,950,000 xem sản phẩm
13 DIAPASON 132 27192 WN(P) 132 3 25,930,000 xem sản phẩm
14 DIAPASON 126M 78725 BLK 126 3 28,740,000 xem sản phẩm
15 DRESDEN D805 70930 MG(P) 133 3 25,590,000 xem sản phẩm
16 DRESDEN D803 82664 MG(P) 131 3 25,950,000 xem sản phẩm
17 E.GRIEG S8A 5793 MG(P) 132 3 25,950,000 xem sản phẩm
18 EARL WINDSOR W112M 151480 MG(P) 124 3 25,100,000 xem sản phẩm
19 EARL WINDSOR W112 140516 BLK 124 3 25,950,000 xem sản phẩm
20 EAVESTAFF 100 23292 BLK 123 3 25,950,000 xem sản phẩm
21 ELSNER U126 108092 MG(P) 126 3 22,540,000 xem sản phẩm
22 EREIZEN 220E 10759 BLK 125 3 25,950,000 xem sản phẩm
23 EREIZEN 不明 770233 BLK 125 3 25,950,000 xem sản phẩm
24 EREIZEN N/A 811253 BLK 125 3 25,950,000 xem sản phẩm
25 FLORA F30 97610 BLK 125 3 25,950,000 xem sản phẩm
26 FLORA F26A 99419 BLK 129 3 23,380,000 xem sản phẩm
27 FRITZ KUHLA 1 25652 BLK 122 3 25,950,000 xem sản phẩm
28 FRITZ KUHLA 2 31725 BLK 124 3 25,950,000 xem sản phẩm
29 FUKUYAMA&SONS WILHELM 11042 BLK 133 3 22,970,000 xem sản phẩm
30 FUKUYAMA&SONS STANDARD 92047 BLK 128 3 23,380,000 xem sản phẩm
31 FUKUYAMA&SONS MA1 81716 MG(P) 127 3 23,380,000 xem sản phẩm
32 FUKUYAMA&SONS N/A N/A BLK 128 3 23,380,000 xem sản phẩm
33 GERSHWIN G500C 27159 MG(P) 134 3 25,950,000 xem sản phẩm
34 GERSHWIN G500C 34454 MG(P) 133 3 25,590,000 xem sản phẩm
35 GERSHWIN G110 41163 BLK 127 3 25,950,000 xem sản phẩm
36 GOLDSTAR TG150E 421691 BLK 119 3 23,380,000 xem sản phẩm
37 HELMAN 1A 114705 BLK 127 3 25,950,000 xem sản phẩm
38 HELMAN 2A 109008 MG(P) 131 3 26,290,000 xem sản phẩm
39 HELMAN DL5M 173524 MG(P) 127 3 25,950,000 xem sản phẩm
40 KAWAI BS20S 1908216 BLK 125 3 45,260,000 xem sản phẩm
41 KREUTZER K3 812106 WN(P) 130 3 29,100,000 xem sản phẩm
42 LAURIE UL7 79246 WN(P) 134 3 30,840,000 xem sản phẩm
43 LAZARE N/A N/A BLK 133 3 25,990,000 xem sản phẩm
44 LESTER L35 N/A BLK 132 3 22,970,000 xem sản phẩm
45 LESTER S-9D-25 N/A BP 131 3 13,620,000 xem sản phẩm
46 LORIS LU2 48435 BLK 126 3 25,930,000 xem sản phẩm
47 MANSARD D3 66915 MG(P) 133 3 26,290,000 xem sản phẩm
48 PRUTHNER P2 51049 BLK 126 3 29,100,000 xem sản phẩm
49 REAS HERMAN N/A 44831 BLK 131 3 22,970,000 xem sản phẩm
50 ROGERS N/A 503 MG(P) 121 3 23,610,000 xem sản phẩm
51 ROLEX KR33DW 39925 WN(P) 133 3 34,330,000 xem sản phẩm
52 ROSEN KRANZ RK20 541109 MG(P) 127 3 32,790,000 xem sản phẩm
53 ROSEN KRANZ RK20 54937 MG(P) 126 3 25,950,000 xem sản phẩm
54 ROSEN KRANZ RK20 551596 MG(P) 127 3 23,380,000 xem sản phẩm
55 ROSENSTEIN VR2D 159749 MG(P) 127 3 23,610,000 xem sản phẩm
56 ROYAL R503 150106 MG(P) 133 3 30,230,000 xem sản phẩm
57 SCHWALMEN SK80 59400 MG(P) 121 3 22,970,000 xem sản phẩm
58 SEILER&HELMAN 1A 77335 BLK 127 3 23,610,000 xem sản phẩm
59 STEINBACH S2DM 830330 MG(P) 132 3 25,590,000 xem sản phẩm
60 STEINMEYER SK3 31283 MG(P) 132 3 26,290,000 xem sản phẩm
61 STEINRICH A57 37836 MG(P) 128 3 25,950,000 xem sản phẩm
62 STEINRICH A57 38389 MG(P) 129 3 25,950,000 xem sản phẩm
63 STEINRICH A56 40079 BLK 128 3 23,380,000 xem sản phẩm
64 STEINRICH A56 43439 BLK 130 3 26,420,000 xem sản phẩm
65 STEINRICH A64 36125 BLK 132 3 25,080,000 xem sản phẩm
66 STEINRICH A64 43986 BLK 132 3 25,950,000 xem sản phẩm
67 STEINRICH S10 37669 BLK 129 3 22,970,000 xem sản phẩm
68 TONICA TU150 910139 BLK 123 3 22,540,000 xem sản phẩm
69 TONICA TU250 422015 MG(P) 128 3 25,950,000 xem sản phẩm
70 VICTOR V32A 14400073 BLK 125 3 22,540,000 xem sản phẩm
71 VICTOR V103B 13332777 BLK 131 3 26,420,000 xem sản phẩm
72 WAGNER W26 1808 BLK 130 3 22,970,000 xem sản phẩm
73 WILSON A250 N/A BLK 132 3 25,950,000 xem sản phẩm
74 YAESU YU3S 62560 MG(P) 133 3 22,540,000 xem sản phẩm
75 YAMAHA C5A 4130537 BLK 197 3 268,160,000 xem sản phẩm
76 YAMAHA MX100R 4624493 BLK 126 3 62,320,000 xem sản phẩm
77 YAMAHA U1A 3959452 BLK 121 3 55,210,000 xem sản phẩm
78 YAMAHA U1A 4193701 BLK 121 3 61,380,000 xem sản phẩm
79 YAMAHA U1E 587177 BLK 121 3 33,640,000 xem sản phẩm
80 YAMAHA U1E 635180 BLK 121 3 33,640,000 xem sản phẩm
81 YAMAHA U1E 606633 BLK 121 3 34,990,000 xem sản phẩm
82 YAMAHA U1E 698010 BLK 121 3 36,530,000 xem sản phẩm
83 YAMAHA U1E 826606 BLK 121 3 35,450,000 xem sản phẩm
84 YAMAHA U1F 1046758 BLK 121 3 33,640,000 xem sản phẩm
85 YAMAHA U1F 1136160 BLK 121 3 34,330,000 xem sản phẩm
86 YAMAHA U1G 1377659 BLK 121 3 36,260,000 xem sản phẩm
87 YAMAHA U1H 1692742 BLK 121 3 41,880,000 xem sản phẩm
88 YAMAHA U1H 1692825 BLK 121 3 47,160,000 xem sản phẩm
89 YAMAHA U1H 1936732 BLK 121 3 41,880,000 xem sản phẩm
90 YAMAHA U1H 2007401 BLK 121 3 44,520,000 xem sản phẩm
91 YAMAHA U1H 2594901 BLK 121 3 47,290,000 xem sản phẩm
92 YAMAHA U1H 1366859 BLK 121 3 43,600,000 xem sản phẩm
93 YAMAHA U1H 1671397 BLK 121 3 43,600,000 xem sản phẩm
94 YAMAHA U1H 1870899 BLK 121 3 43,600,000 xem sản phẩm
95 YAMAHA U1H 2042547 BLK 121 3 46,360,000 xem sản phẩm
96 YAMAHA U1H 2060417 BLK 121 3 46,360,000 xem sản phẩm
97 YAMAHA U1H 2061526 BLK 121 3 45,460,000 xem sản phẩm
98 YAMAHA U1H 2069327 BLK 121 3 43,600,000 xem sản phẩm
99 YAMAHA U1H 2080226 BLK 121 3 46,330,000 xem sản phẩm
100 YAMAHA U1H 2111505 BLK 121 3 46,360,000 xem sản phẩm
101 YAMAHA U1H 2251639 BLK 121 3 46,330,000 xem sản phẩm
102 YAMAHA U1H 2282009 BLK 121 3 43,570,000 xem sản phẩm
103 YAMAHA U1H 2322192 BLK 121 3 46,330,000 xem sản phẩm
104 YAMAHA U1H 2350428 BLK 121 3 45,460,000 xem sản phẩm
105 YAMAHA U1H 2430843 BLK 121 3 45,460,000 xem sản phẩm
106 YAMAHA U1H 2592149 BLK 121 3 49,130,000 xem sản phẩm
107 YAMAHA U1H 2593095 BLK 121 3 49,130,000 xem sản phẩm
108 YAMAHA U1H 2671762 BLK 121 3 49,130,000 xem sản phẩm
109 YAMAHA U1H 2696566 BLK 121 3 46,360,000 xem sản phẩm
110 YAMAHA U1H 2905069 BLK 121 3 49,130,000 xem sản phẩm
111 YAMAHA U1H 2907306 BLK 121 3 49,130,000 xem sản phẩm
112 YAMAHA U1H 3068229 BLK 121 3 49,130,000 xem sản phẩm
113 YAMAHA U1M 3484930 BLK 121 3 52,570,000 xem sản phẩm
114 YAMAHA U1M 3313292 BLK 121 3 54,650,000 xem sản phẩm
115 YAMAHA U1M 3413072 BLK 121 3 54,780,000 xem sản phẩm
116 YAMAHA U2G 1200671 BLK 127 3 34,650,000 xem sản phẩm
117 YAMAHA U2H 2378018 BLK 127 3 45,930,000 xem sản phẩm
118 YAMAHA U2M 3417643 BLK 127 3 51,530,000 xem sản phẩm
119 YAMAHA U300 5491766 BLK 131 3 95,280,000 xem sản phẩm
120 YAMAHA U30A 4859697 BLK 131 3 80,720,000 xem sản phẩm
121 YAMAHA U30Wn 4451433 WN(NM) 131 3 98,620,000 xem sản phẩm
122 YAMAHA U3A 3954241 BLK 131 3 69,010,000 xem sản phẩm
123 YAMAHA U3A 4264280 BLK 131 3 72,610,000 xem sản phẩm
124 YAMAHA U3E 833084 BLK 131 3 38,870,000 xem sản phẩm
125 YAMAHA U3F 1074260 BLK 131 3 43,190,000 xem sản phẩm
126 YAMAHA U3G 1341060 BLK 131 3 44,100,000 xem sản phẩm
127 YAMAHA U3G 1401286 BLK 131 3 44,100,000 xem sản phẩm
128 YAMAHA U3G 1261877 BLK 131 3 45,040,000 xem sản phẩm
129 YAMAHA U3G 1280921 BLK 131 3 45,930,000 xem sản phẩm
130 YAMAHA U3H 2004305 BLK 131 3 53,060,000 xem sản phẩm
131 YAMAHA U3H 2324216 BLK 131 3 53,060,000 xem sản phẩm
132 YAMAHA U3H 2424407 BLK 131 3 53,060,000 xem sản phẩm
133 YAMAHA U3H 2460131 BLK 131 3 53,060,000 xem sản phẩm
134 YAMAHA U3H 1626444 BLK 131 3 51,930,000 xem sản phẩm
135 YAMAHA U3H 1829399 BLK 131 3 51,980,000 xem sản phẩm
136 YAMAHA U3H 2005900 BLK 131 3 55,300,000 xem sản phẩm
137 YAMAHA U3H 2007434 BLK 131 3 55,300,000 xem sản phẩm
138 YAMAHA U3H 2013722 BLK 131 3 53,390,000 xem sản phẩm
139 YAMAHA U3H 2026574 BLK 131 3 54,210,000 xem sản phẩm
140 YAMAHA U3H 2096326 BLK 131 3 55,300,000 xem sản phẩm
141 YAMAHA U3H 2104404 BLK 131 3 54,210,000 xem sản phẩm
142 YAMAHA U3H 2157872 IVY(P) 131 3 59,480,000 xem sản phẩm
143 YAMAHA U3H 2307956 BLK 131 3 55,300,000 xem sản phẩm
144 YAMAHA U3H 2407892 BLK 131 3 54,210,000 xem sản phẩm
145 YAMAHA U3H 2435687 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
146 YAMAHA U3H 2887160 BLK 131 3 58,090,000 xem sản phẩm
147 YAMAHA U3M 3244379 BLK 131 3 59,920,000 xem sản phẩm
148 YAMAHA U3M 3336650 BLK 131 3 60,800,000 xem sản phẩm
149 YAMAHA U3M 3443529 BLK 131 3 61,220,000 xem sản phẩm
150 YAMAHA UX 2726103 BLK 131 3 61,060,000 xem sản phẩm
151 YAMAHA UX 2434261 BLK 131 3 60,770,000 xem sản phẩm
152 YAMAHA W102 1809701 WN(NM) 131 3 55,210,000 xem sản phẩm
153 YAMAHA W103 2767234 BLK 121 3 53,880,000 xem sản phẩm
154 YAMAHA W104 2489709 WN(P) 121 3 57,440,000 xem sản phẩm
155 YAMAHA W106 2709660 WN(P) 131 3 63,130,000 xem sản phẩm
156 YAMAHA W106 3005866 WN(P) 131 3 68,490,000 xem sản phẩm
157 YAMAHA W106B 3349362 WN(P) 131 3 69,440,000 xem sản phẩm
158 YAMAHA W106B 3422555 WN(P) 131 3 74,070,000 xem sản phẩm
159 YAMAHA YUA 3444672 BLK 131 3 82,850,000 xem sản phẩm
160 YAMAHA YUX 3614324 BLK 131 3 75,420,000 xem sản phẩm
161 ZENON UZ05 52055 BLK 132 3 23,740,000 xem sản phẩm
162 ZENON UZ2 46003 BLK 124 3 23,740,000 xem sản phẩm
163 ZENON UZ20 80403 BLK 125 3 23,380,000 xem sản phẩm
164 ZENON UZ20 90032 BLK 125 3 23,380,000 xem sản phẩm
Quý khách lưu ý, những cây chưa gắn link xem chi tiết sản phẩm là những cây đàn mới xuống cont và chúng tôi chưa quay chụp và cập nhật hình cho quý khách. Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua hotline: 090.320.3637 để được gửi hình và video test tiếng sớm nhất có thể hoặc trực tiếp đến kho đàn của Piano Art tại địa chỉ dưới đây để chọn được cây đàn ưng ý nhất cho bản thân: 
Văn phòng công ty: Số 18/10 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
Kho đàn 1: Kho đàn Phạm Hùng, đối diện cột T277, gần Vincom Plaza Phạm Hùng, Hà Nội
Kho đàn 2: Khu chung cư Handiresco Cổ Nhuế (Gần Phạm Văn Đồng), Hà Nội
Piano Art xin cảm ơn quý khách!