Danh sách đàn Piano mới về

Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art được cập nhật hàng ngày dưới đây. Click vào “xem sản phẩm" để xem hình thật của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp bởi nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm theo chương trình khuyến mại hiện tại của Piano Art.

Piano Art xin trân trọng cảm ơn!

STT THƯƠNG HIỆU (BRAND NAME) MÃ ĐÀN SỐ SERI MÀU CHIỀU CAO SỐ PEDAL GIÁ (đã cập nhật giá KM) XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
1 ADELSTEIN AD300 550915 MG(P) 133 3 23,820,000 xem sản phẩm
2 APOLLO A3 43957 BLK 123 3 26,560,000 xem sản phẩm
3 APOLLO SR5 177045 BLK 123 3 32,050,000 xem sản phẩm
4 ATLAS NA300 231192 BLK 133 3 26,560,000 xem sản phẩm
5 ATLAS FA30 9020534 BLK 128 3 23,820,000 xem sản phẩm
6 BALDWIN NA 330916 WN(M) 108 3 26,560,000 xem sản phẩm
7 BALLINDAMM B123 107419 BLK 123 3 26,560,000 xem sản phẩm
8 BELTON FU33W 31056 WN(P) 130 3 23,820,000 xem sản phẩm
9 DIAPASON 126ME 64032 BLK 126 3 29,300,000 xem sản phẩm
10 DIAPASON 126M 78725 BLK 126 3 28,860,000 xem sản phẩm
11 EARL WINDSOR W113 155087 MG(P) 127 3 26,560,000 xem sản phẩm
12 EARL WINDSOR W112M 143574 MG(P) 125 3 26,560,000 xem sản phẩm
13 EARL WINDSOR W112 138168 BLK 124 3 26,560,000 xem sản phẩm
14 EAVESTAFF 100 23292 BLK 123 3 26,560,000 xem sản phẩm
15 EASTEIN U 67145 BLK 134 3 26,560,000 xem sản phẩm
16 EREIZEN 220E 10759 BLK 125 3 25,860,000 xem sản phẩm
17 EREIZEN 220E 10770 BLK 125 3 25,860,000 xem sản phẩm
18 EREIZEN 不明 770233 BLK 125 3 25,860,000 xem sản phẩm
19 FRITZ KUHLA 38 153302 MG(P) 130 3 26,560,000 xem sản phẩm
20 FUKUYAMA&SONS WILHELM 11042 BLK 133 3 23,820,000 xem sản phẩm
21 GERSHWIN G800W 30916 WN(P) 133 3 29,300,000 xem sản phẩm
22 KAWAI KX-10 21176 BLK 110 3 31,860,000 xem sản phẩm
23 KRAUS TU2KE 24709 BLK 130 3 23,820,000 xem sản phẩm
24 LAZARE N/A N/A BLK 133 3 25,860,000 xem sản phẩm
25 LESTER L35 N/A BLK 132 3 23,820,000 xem sản phẩm
26 LORIS LU2 48435 BLK 126 3 25,860,000 xem sản phẩm
27 PRUTHNER P5M 54696 MG(P) 133 3 29,300,000 xem sản phẩm
28 ROLEX KR33M 39908 MG(P) 133 3 29,300,000 xem sản phẩm
29 ROGERS N/A 503 MG(P) 121 3 24,050,000 xem sản phẩm
30 ROSEN 300 102322 MG(P) 128 3 23,820,000 xem sản phẩm
31 ROSEN KRANZ RK20 541109 MG(P) 127 3 34,790,000 xem sản phẩm
32 ROSENSTEIN VR2D 141031 MG(P) 127 3 23,820,000 xem sản phẩm
33 SCHWEIZERSTEIN HU200 34016 BLK 134 3 25,860,000 xem sản phẩm
34 SCHWEIZERSTEIN HU200 34078 MG(P) 134 3 26,560,000 xem sản phẩm
35 STEINMEYER SK1 611002 BLK 124 3 23,820,000 xem sản phẩm
36 VICTOR V3 10126475 BLK 128 3 26,560,000 xem sản phẩm
37 WAGNER W1 108712 BLK 123 3 25,860,000 xem sản phẩm
38 WAGNER W2 155347 BLK 127 3 26,560,000 xem sản phẩm
39 YAMAHA C3 5594797 BLK 183 3 330,400,000 xem sản phẩm
40 YAMAHA C5A 4130537 BLK 197 3 268,160,000 xem sản phẩm
41 YAMAHA G3E 3650920 BLK 183 2 134,420,000 xem sản phẩm
42 YAMAHA MX100R 4624493 BLK 126 3 62,320,000 xem sản phẩm
43 YAMAHA MX202R 5034243 WHT(P) 126 3 70,820,000 xem sản phẩm
44 YAMAHA U1A 3959452 BLK 121 3 57,100,000 xem sản phẩm
45 YAMAHA U1E 755314 BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
46 YAMAHA U1E 963883 BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
47 YAMAHA U1E 1273241 BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
48 YAMAHA U1E 2122330 BLK 121 3 39,880,000 xem sản phẩm
49 YAMAHA U1F 1037481 BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
50 YAMAHA U1G 1187720 BLK 121 3 37,770,000 xem sản phẩm
51 YAMAHA U1H 1412690 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
52 YAMAHA U1H 1557762 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
53 YAMAHA U1H 1567614 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
54 YAMAHA U1H 1671397 BLK 121 3 44,630,000 xem sản phẩm
55 YAMAHA U1H 1691095 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
56 YAMAHA U1H 1752429 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
57 YAMAHA U1H 1692742 BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
58 YAMAHA U1H 1839891 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
59 YAMAHA U1H 1850079 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
60 YAMAHA U1H 1870899 BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
61 YAMAHA U1H 2007401 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
62 YAMAHA U1H 2042547 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
63 YAMAHA U1H 2060417 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
64 YAMAHA U1H 2061526 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
65 YAMAHA U1H 2070469 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
66 YAMAHA U1H 2131970 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
67 YAMAHA U1H 2143256 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
68 YAMAHA U1H 2143423 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
69 YAMAHA U1H 2192457 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
70 YAMAHA U1H 2212212 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
71 YAMAHA U1H 2251639 BLK 121 3 44,960,000 xem sản phẩm
72 YAMAHA U1H 2282009 BLK 121 3 44,960,000 xem sản phẩm
73 YAMAHA U1H 2320332 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
74 YAMAHA U1H 2350428 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
75 YAMAHA U1H 2350603 BLK 121 3 51,480,000 xem sản phẩm
76 YAMAHA U1H 2370777 BLK 121 3 45,680,000 xem sản phẩm
77 YAMAHA U1H 2430843 BLK 121 3 45,680,000 xem sản phẩm
78 YAMAHA U1H 2592149 BLK 121 3 47,740,000 xem sản phẩm
79 YAMAHA U1H 2593095 BLK 121 3 48,280,000 xem sản phẩm
80 YAMAHA U1H 2594901 BLK 121 3 48,680,000 xem sản phẩm
81 YAMAHA U1H 2696566 BLK 121 3 47,740,000 xem sản phẩm
82 YAMAHA U1H 2907306 BLK 121 3 48,740,000 xem sản phẩm
83 YAMAHA U1M 3313292 BLK 121 3 54,230,000 xem sản phẩm
84 YAMAHA U1M 3413072 BLK 121 3 54,360,000 xem sản phẩm
85 YAMAHA U1M 3484930 BLK 121 3 54,360,000 xem sản phẩm
86 YAMAHA U2G 1194880 WN(NM) 127 3 37,770,000 xem sản phẩm
87 YAMAHA U2G 1382830 BLK 127 3 37,770,000 xem sản phẩm
88 YAMAHA U2H 2096672 BLK 127 3 46,000,000 xem sản phẩm
89 YAMAHA U2M 3272243 BLK 127 3 54,360,000 xem sản phẩm
90 YAMAHA U30A 4865525 BLK 131 3 79,050,000 xem sản phẩm
91 YAMAHA U30A 4886435 BLK 131 3 81,800,000 xem sản phẩm
92 YAMAHA U30Wn 4451433 WN(NM) 131 3 98,620,000 xem sản phẩm
93 YAMAHA U3A 4264280 BLK 131 3 73,570,000 xem sản phẩm
94 YAMAHA U3E 773282 BLK 131 3 40,510,000 xem sản phẩm
95 YAMAHA U3E 903834 BLK 131 3 40,510,000 xem sản phẩm
96 YAMAHA U3F 1074260 BLK 131 3 43,190,000 xem sản phẩm
97 YAMAHA U3G 1300523 BLK 131 3 46,000,000 xem sản phẩm
98 YAMAHA U3G 1343120 BLK 131 3 46,000,000 xem sản phẩm
99 YAMAHA U3H 1427957 BLK 131 3 51,480,000 xem sản phẩm
100 YAMAHA U3H 1540034 BLK 131 3 51,280,000 xem sản phẩm
101 YAMAHA U3H 1614145 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
102 YAMAHA U3H 1666421 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
103 YAMAHA U3H 1709814 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
104 YAMAHA U3H 1725751 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
105 YAMAHA U3H 1926725 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
106 YAMAHA U3H 1936218 BLK 131 3 51,280,000 xem sản phẩm
107 YAMAHA U3H 1954344 BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
108 YAMAHA U3H 2004305 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
109 YAMAHA U3H 2006988 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
110 YAMAHA U3H 2007434 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
111 YAMAHA U3H 2013722 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
112 YAMAHA U3H 2026574 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
113 YAMAHA U3H 2096326 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
114 YAMAHA U3H 2104404 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
115 YAMAHA U3H 2157872 IVY(P) 131 3 56,280,000 xem sản phẩm
116 YAMAHA U3H 2307956 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
117 YAMAHA U3H 2324216 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
118 YAMAHA U3H 2424407 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
119 YAMAHA U3H 2460131 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
120 YAMAHA U3H 2714218 BLK 131 3 56,970,000 xem sản phẩm
121 YAMAHA U3H 2847591 BLK 131 3 56,970,000 xem sản phẩm
122 YAMAHA U3H 3167689 BLK 131 3 57,100,000 xem sản phẩm
123 YAMAHA U3M 3373274 BLK 131 3 62,590,000 xem sản phẩm
124 YAMAHA UX 2186412 BLK 131 3 59,850,000 xem sản phẩm
125 YAMAHA UX 2434261 BLK 131 3 60,770,000 xem sản phẩm
126 YAMAHA UX30Wn 4627943 WN(NM) 131 3 111,970,000 xem sản phẩm
127 YAMAHA W101 3225132 WN(NM) 131 3 54,230,000 xem sản phẩm
128 YAMAHA W102 2249267 WN(NM) 131 3 57,100,000 xem sản phẩm
129 YAMAHA W102BS 4033715 MG(P) 131 3 65,330,000 xem sản phẩm
130 YAMAHA UX 2434261 BLK 131 3 60,770,000 xem sản phẩm
130 YAMAHA W103 2767234 BLK 121 3 54,260,000 xem sản phẩm
131 YAMAHA W104 2489709 WN(P) 121 3 56,880,000 xem sản phẩm
132 YAMAHA W106 2860077 WN(P) 131 3 71,890,000 xem sản phẩm
133 YAMAHA W106B 3269464 WN(P) 131 3 76,310,000 xem sản phẩm
134 YAMAHA W106BM 3938493 WN(P) 131 3 70,820,000 xem sản phẩm
135 YAMAHA W107BR 3721614 WN(P) 132 3 72,820,000 xem sản phẩm
136 YAMAHA WX3AWn 5146609 WN(P) 131 3 109,230,000 xem sản phẩm
137 YAMAHA YUA 3444672 BLK 131 3 83,170,000 xem sản phẩm
138 YAMAHA YUX 3614324 BLK 131 3 77,380,000 xem sản phẩm
139 ZENON UZ2 46003 BLK 124 3 23,820,000 xem sản phẩm
140 ZENON UZ20 80403 BLK 125 3 24,180,000 xem sản phẩm
141 ZENON UZ20 90032 BLK 125 3 24,180,000 xem sản phẩm
Quý khách lưu ý, những cây chưa gắn link xem chi tiết sản phẩm là những cây đàn mới xuống cont và chúng tôi chưa quay chụp và cập nhật hình cho quý khách. Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua hotline: 090.320.3637 để được gửi hình và video test tiếng sớm nhất có thể hoặc trực tiếp đến kho đàn của Piano Art tại địa chỉ dưới đây để chọn được cây đàn ưng ý nhất cho bản thân: 
Văn phòng công ty: Số 18/10 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
Kho đàn 1: Kho đàn Phạm Hùng, đối diện cột T277, gần Vincom Plaza Phạm Hùng, Hà Nội
Kho đàn 2: Khu chung cư Handiresco Cổ Nhuế (Gần Phạm Văn Đồng), Hà Nội
Piano Art xin cảm ơn quý khách!