Danh sách đàn Piano mới về

Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art được cập nhật hàng ngày dưới đây. Click vào “xem sản phẩm" để xem hình thật của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp bởi nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm theo chương trình khuyến mại hiện tại của Piano Art.

Piano Art xin trân trọng cảm ơn!

STT THƯƠNG HIỆU
(BRAND NAME)
MÃ ĐÀN SỐ SERI MÀU CHIỀU CAO SỐ PEDAL GIÁ (đã cập nhật giá KM) XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
1  ADELSTEIN  N/A 59607  MG(P) 133 3 25,190,000 xem sản phẩm
2 APOLLO AE328 174337 BLK 123 3 23,840,000 xem sản phẩm
3 APOLLO SR8 149853 BLK 132 3 23,840,000 xem sản phẩm
4 APOLLO A5 24412 BLK 125 3 26,560,000 xem sản phẩm
5 APOLLO A7 45198 BLK 132 3 26,560,000 xem sản phẩm
6 ATLAS A3C 330091 WN(P) 133 3 27,640,000 xem sản phẩm
7  ATLAS  A22H 824260  BLK 128 3 27,930,000 xem sản phẩm
8 ATLAS NA101 111228  BLK 123 3 42,000,000 xem sản phẩm
9 BELTON FU33 35954  BLK 130 3 23,820,000 xem sản phẩm
10 BELTON FU33B 34503  BLK 133 3 23,840,000 xem sản phẩm
11  BELTON  FU50 26327  BLK 132 3 25,190,000 xem sản phẩm
12  BERNSTEIN  127B 71304  MG(P) 128 3 26,560,000 xem sản phẩm
13  CARLSEILER  CA133M 61190  MG(P) 133 3 23,840,000 xem sản phẩm
14  DIAPASON  125S 52448  WN(P) 125 3 27,460,000 xem sản phẩm
15  DIAPASON  126M 69545  BLK 126 3 30,670,000 xem sản phẩm
16  EARL WINDSOR  W113 134358  BLK 127 3 27,930,000 xem sản phẩm
17  EREIZEN  220E 11623  BLK 125 3 25,190,000 xem sản phẩm
18  FLORA  F26 101146  MG(P) 132 3 25,190,000 xem sản phẩm
19  FRITZ KUHLA 20 41659  BLK 122 3 27,640,000 xem sản phẩm
20  FRITZ KUHLA 30 70254  BLK 126 3 23,840,000 xem sản phẩm
21  FRITZ KUHLA 38 125175  WN(P) 130 3 27,930,000 xem sản phẩm
22  FUKUYAMA&SONS  LAZARE200 69023  MG(P) 133 3 25,190,000 xem sản phẩm
23 FUKUYAMA&SONS STANDARD100 67705 BLK 127 3 26,560,000 xem sản phẩm
24  GERSHWIN  G110 55823  BLK 127 3 27,640,000 xem sản phẩm
25  GERSHWIN  G130M 29111  MG(P) 130 3 27,930,000 xem sản phẩm
26  GORS&KALLMANN  GK4000 57331  MG(P) 133 3 27,930,000 xem sản phẩm
27  HELMAN  1A 83242  BLK 127 3 27,930,000 xem sản phẩm
28  JUILUS  M7 7207  MG(P) 132 3 25,190,000 xem sản phẩm
29  KLINGEL  KU8 11214  MG(P) 131 3 22,440,000 xem sản phẩm
30  KRIEBEL 127 43122  BLK 127 3 25,190,000 xem sản phẩm
31  MANSARD  D5 62178  WN(P) 133 3 23,840,000 xem sản phẩm
32  MEISTER  ME20WN 4020116  WN(P) 128 3 23,840,000 xem sản phẩm
33  LAZARE  N/A  N/A  BLK 133 3 25,860,000 xem sản phẩm
34  LESTER  L35  N/A  BLK 132 3 23,820,000 xem sản phẩm
35  PRUTHNER  P2 54685  MG(P) 126 3 25,190,000 xem sản phẩm
36 ROGERS N/A 503 MG(P) 121 3 24,050,000 xem sản phẩm
37  ROLEX  KR27 37331  MG(P) 128 3 26,560,000 xem sản phẩm
38  ROLEX  KR27M 38366  MG(P) 127 3 26,560,000 xem sản phẩm
39  ROLEX  KR33 40083  BLK 133 3 27,930,000 xem sản phẩm
40  SCHWARMEN  SK80 58234  MG(P) 121 3 25,190,000 xem sản phẩm
41 SCHWEIZERSTEIN SE200S 37331 MG(P) 134 3 26,560,000 xem sản phẩm
42  SCHWEIZERSTEIN  SU150S 36556  MG(P) 131 3 27,640,000 xem sản phẩm
43  SCHWESTER 50 492178  MG(NM) 131 3 27,640,000 xem sản phẩm
44  STEINBACH  SELECT-M 770410  MG(P) 132 3 25,190,000 xem sản phẩm
45  STEINMEYER  K5 251717  WN(P) 132 3 26,540,000 xem sản phẩm
46  STEINMEYER  TS300 930390  BLK 132 3 27,930,000 xem sản phẩm
47  STEINRICH  A57 39130  MG(P) 129 3 25,190,000 xem sản phẩm
48  STEINRICH  S100B 47397  BLK 132 3 27,930,000 xem sản phẩm
49  TONICA  TU5 350515  WN(P) 133 3 25,190,000 xem sản phẩm
50  VICTOR  V3 7125717  BLK 129 3 42,000,000 xem sản phẩm
51  VICTOR  V32 17200030  BLK 124 3 27,640,000 xem sản phẩm
52  WILSON  200M 3993  MG(P) 126 3 23,840,000 xem sản phẩm
53  YAMAHA  HQ300SX 5486267  BLK 131 3 86,070,000 xem sản phẩm
54  YAMAHA  MX303R 5114575  WN(NM) 126 3 64,430,000 xem sản phẩm
55 YAMAHA  G3B 4851507  BLK 183 3 185,970,000 xem sản phẩm
56 YAMAHA C5A 4130537 BLK 197 3 268,160,000 xem sản phẩm
57 YAMAHA MX100R 4624493 BLK 126 3 62,320,000 xem sản phẩm
58 YAMAHA MX202R 5034243 WHT(P) 126 3 70,820,000 xem sản phẩm
59  YAMAHA  U1E 487364  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
60  YAMAHA  U1E 535449  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
61  YAMAHA  U1E 588402  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
62  YAMAHA  U1E 692884  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
63  YAMAHA  U1E 975233  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
64  YAMAHA  U1E 995155  BLK 121 3 35,020,000 xem sản phẩm
65  YAMAHA  U1F 1185075  BLK 121 3 36,260,000 xem sản phẩm
66  YAMAHA  U1G 1377543  BLK 121 3 37,770,000 xem sản phẩm
67 YAMAHA U1H 1412690 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
68 YAMAHA U1H 1451125 BLK 121 3 42,860,000 xem sản phẩm
69 YAMAHA U1H 1557762 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
70 YAMAHA U1H 1567614 BLK 121 3 43,250,000 xem sản phẩm
71 YAMAHA U1H 1671397 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
72 YAMAHA U1H 1752429 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
73 YAMAHA U1H 1839891 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
74 YAMAHA U1H 1850079 BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
75  YAMAHA  U1H 1864789  BLK 121 3 44,640,000 xem sản phẩm
76 YAMAHA U1H 1870899 BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
77  YAMAHA  U1H 1949858  BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
78 YAMAHA U1H 1976598 BLK 121 3 43,860,000 xem sản phẩm
79 YAMAHA U1H 2007401 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
80 YAMAHA U1H 2042547 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
81 YAMAHA U1H 2060417 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
82 YAMAHA U1H 2061526 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
83 YAMAHA U1H 2070469 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
84 YAMAHA U1H 2131970 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
85 YAMAHA U1H 2143256 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
86 YAMAHA U1H 2143423 BLK 121 3 45,280,000 xem sản phẩm
87 YAMAHA U1H 2251639 BLK 121 3 44,960,000 xem sản phẩm
88 YAMAHA U1H 2282009 BLK 121 3 44,960,000 xem sản phẩm
89 YAMAHA U1H 2320332 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
90 YAMAHA U1H 2350428 BLK 121 3 46,000,000 xem sản phẩm
91 YAMAHA U1H 2370777 BLK 121 3 45,680,000 xem sản phẩm
92 YAMAHA U1H 2430843 BLK 121 3 45,680,000 xem sản phẩm
93 YAMAHA U1H 2592149 BLK 121 3 47,740,000 xem sản phẩm
94 YAMAHA U1H 2593095 BLK 121 3 48,280,000 xem sản phẩm
95 YAMAHA U1H 2594901 BLK 121 3 48,680,000 xem sản phẩm
96 YAMAHA U1H 2696566 BLK 121 3 47,740,000 xem sản phẩm
97  YAMAHA  U2F 1040053  BLK 127 3 38,270,000 xem sản phẩm
98 YAMAHA U2H 2096672 BLK 127 3 46,000,000 xem sản phẩm
99  YAMAHA  U300S 5364088  BLK 131 3 102,290,000 xem sản phẩm
100  YAMAHA  U3A 3825230  BLK 131 3 69,850,000 xem sản phẩm
101 YAMAHA U30A 5029229 BLK 131 3 84,540,000 xem sản phẩm
102 YAMAHA U30AS 5306732 BLK 131 3 103,740,000 xem sản phẩm
103 YAMAHA U30Wn 4706695 WN(NM) 131 3 87,280,000 xem sản phẩm
104  YAMAHA  U30BL 4727332  BLK 131 3 76,310,000 xem sản phẩm
105 YAMAHA U3E 773282 BLK 131 3 40,510,000 xem sản phẩm
106  YAMAHA  U3G 1219723  BLK 131 3 45,460,000 xem sản phẩm
107 YAMAHA U3H 1540034 BLK 131 3 51,280,000 xem sản phẩm
108 YAMAHA U3H 1936218 BLK 131 3 51,280,000 xem sản phẩm
109  YAMAHA  U3H 1965459  BLK 131 3 51,620,000 xem sản phẩm
110 YAMAHA U3H 2006988 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
111 YAMAHA U3H 2007434 BLK 131 3 53,680,000 xem sản phẩm
112 YAMAHA U3H 2026574 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
113 YAMAHA U3H 2096326 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
114 YAMAHA U3H 2157872 IVY(P) 131 3 56,280,000 xem sản phẩm
115 YAMAHA U3H 2307956 BLK 131 3 54,360,000 xem sản phẩm
116  YAMAHA  U3H 3145364  BLK 131 3 61,740,000 xem sản phẩm
117 YAMAHA U3M 3373274 BLK 131 3 62,590,000 xem sản phẩm
118 YAMAHA UX 2434261 BLK 131 3 60,770,000 xem sản phẩm
119  YAMAHA  UX3 4469853  BLK 131 3 83,370,000 xem sản phẩm
120 YAMAHA UX30Wn 4627963 WN(NM) 131 3 111,970,000 xem sản phẩm
121 YAMAHA W101 2524696 WN(NM) 131 3 58,460,000 xem sản phẩm
122 YAMAHA W102 2249267 WN(NM) 131 3 57,100,000 xem sản phẩm
123 YAMAHA W102BS 4033715 MG(P) 131 3 65,330,000 xem sản phẩm
124 YAMAHA W103 2767234 BLK 121 3 62,460,000 xem sản phẩm
125 YAMAHA W104 2489709 WN(P) 121 3 56,880,000 xem sản phẩm
126  YAMAHA  W104 2688388  WN(P) 121 3 56,880,000 xem sản phẩm
127  YAMAHA  W104B 3479245  WN(P) 121 3 68,080,000 xem sản phẩm
128  YAMAHA  W106 2465979  WN(P) 131 3 64,430,000 xem sản phẩm
129  YAMAHA  W106B 3639677  WN(P) 131 3 70,820,000 xem sản phẩm
130  YAMAHA  W106BB 3987038  MG(P) 131 3 92,770,000 xem sản phẩm
131  YAMAHA  W3AWn 4876610  WN(NM) 131 3 83,370,000 xem sản phẩm
132 YAMAHA W107BR 3868995 WN(P) 131 3 68,080,000 xem sản phẩm
133  YAMAHA YU3SXG 5811693 BLK 131 3 117,460,000 xem sản phẩm
134 YAMAHA YUX 3614324 BLK 131 3 77,380,000 xem sản phẩm
135  ZENON  UZ2 39931  BLK 124 3 25,190,000 xem sản phẩm
136 ZENON UZ20 80403 BLK 125 3 24,180,000 xem sản phẩm
137 ZENON UZ20 90032 BLK 125 3 24,180,000 xem sản phẩm
Quý khách lưu ý, những cây chưa gắn link xem chi tiết sản phẩm là những cây đàn mới xuống cont và chúng tôi chưa quay chụp và cập nhật hình cho quý khách. Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua hotline: 090.320.3637 để được gửi hình và video test tiếng sớm nhất có thể hoặc trực tiếp đến kho đàn của Piano Art tại địa chỉ dưới đây để chọn được cây đàn ưng ý nhất cho bản thân: 
Văn phòng công ty: Số 18/10 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
Kho đàn 1: Kho đàn Phạm Hùng, đối diện cột T277, gần Vincom Plaza Phạm Hùng, Hà Nội
Kho đàn 2: Khu chung cư Handiresco Cổ Nhuế (Gần Phạm Văn Đồng), Hà Nội
Piano Art xin cảm ơn quý khách!